UPSC Preliminary Exam Question Paper in Marathi pdf

UPSC Preliminary Exam Question Paper in Marathi pdf Download करण्याआधी हे समजून घ्या, आज UPSC Civil Services Exam च्या बदलत्या Trend चा विचार केला तर एक गोष्ट ठळकपणे पुढे येते, ती म्हणजे UPSC Question Papers. UPSC Previous Year Question Papers आणि UPSC Syllabus तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करतातच. त्याचबरोबर,

UPSC civil services exam ची तयारी करत असलेल्या उमेदवारांनी UPSC Prelims आणि Mains ला सामोरे जाण्यापूर्वी UPSC previous year question papers solve करावे. केवळ authentic UPSC IAS question papers ची practicing केल्याने आपल्याला UPSC च्या question चे pattern व Trend समजून घेण्यास मदत होईल.

UPSC previous question paper analysis केल्यानंतरच Civil Services Exam ची level समजू शकेल. हा Article आम्ही UPSC question paper analysis करण्यासाठी – UPSC Preliminary Exam Question Paper in Marathi pdf With Answer key येथे उपलब्ध करून देत आहेत.

UPSC Preliminary Exam Question Paper in Marathi pdf

UPSC Prelims Question Paper With Answers 2020 येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. UPSC ने 4th October 2020 रोजी CSE (IAS Exam Prelims) Preliminary Examination 2020 घेतली. हि परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली. General Studies Paper-1 आणि CSAT Paper-2 प्रत्येकी दोन तासाचे Papers असतात.

UPSC Preliminary Exam Question Paper in Marathi pdf Download करण्याआधी UPSC Prelims Paper Pattern In Marathi बद्दल जाणून घ्या.

UPSC Prelims 2020 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Paper
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Paper

UPSC Answer Key 2020

 • UPSC Prelims 2020 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -1  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2019 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2019 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2018 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2018 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2017 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2017 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2016 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2016 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2015 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2015 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2014 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2014 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2013 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2013 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2012 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2012 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2011 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2011 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2010 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2010 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key

UPSC Prelims 2009 Question Paper PDF

UPSC Prelims GS Paper -1  Question PaperDownload Question Papers
UPSC Prelims GS Paper -2  Question Paper (C-SAT)Download Question Papers

 • UPSC Prelims 2009 Answer Key

UPSC संपूर्ण selection process Complete झाल्यानंतरच Civil Services Prelims exam साठी official IAS answer keys Publish करत असते.

UPSC Prelims GS Paper -1  Answer KeyDownload Answer Key
UPSC Prelims GS Paper -2  Answer Key (C-SAT)Download Answer Key
Sharing Is Caring:

5 thoughts on “UPSC Preliminary Exam Question Paper in Marathi pdf”

Leave a Comment